Trục khuỷu cho động cơ máy 192F

Trục khuỷu cho động cơ máy 192F